Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)


Har nu avslutat mitt nämndarbete och överlåtit rollen som ordinarie ledamot till Rolf Wagner. Han kommer att klara detta alldeles utmärkt. Han är ofta mycket påläst och åker runt och kontrollerar aktuella objekt.

Det som har försämrats i nämnden är att vi inte har någon insyn i vad som sker i AU eftersom där nu bara är fyra ledamöter: M, FP, MP och S efter Centerns försvinnande från AU. Ordförande Oscar Nyströmer brukar dock ringa till mig och Rolf vid tveksamheter.

Det har varit lärorikt att sitta i nämnden, men enormt mycket handlingar till varje nämndmöte. Rolf och jag har alltid diskuterat svåra ärenden innan mötet. Ibland har vi gått med oppositionen, men lika många gånger har vi gått vår egen väg eller instämt med majoriteten.

Som ersättare blir det Göran Eidenert som har suttit i MBN tidigare.
Det har varit ett roligt uppdrag med mycket bra personal på kontoret och en utmärkt nämndsekreterare.

Tack för mig och lycka till ”grabbar”.

Sollentuna 9 februari 2014-02-03

Britta Hansson

PS Att nämndens budget går ihop beror nog delvis på alla viten som krävs in på grund av otillåtna bygglov