Kategori: miljö- och byggnadsnämnden

  • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

    Har nu avslutat mitt nämndarbete och överlåtit rollen som ordinarie ledamot till Rolf Wagner. Han kommer att klara detta alldeles utmärkt. Han är ofta mycket påläst och åker runt och kontrollerar aktuella objekt. Det som har försämrats i nämnden är att vi inte har någon insyn i vad som sker i AU eftersom där nu […]

  • Miljö-och Byggnadsnämnden

    På nämndens tredje sammanträde behandlade vi några surdegar. Ärendena återremitterades igen. Information om fortsatt utbyggnad av bostäder i Sollentuna centrum gavs. På fråga om återvinningsstation fanns inplanerad, svarades att en sådan fanns inritad i källarplanet. När man senare läste Sollentunajournalen, informerade Douglas Lithborn om att planer finns för såväl en återvinningscentral, som för flera återvinningsstationer. […]

  • Rapport från Miljö-och Byggnadsnämnden Januari 2011

    Under den nya mandatperioden, representerar Hans Nordgren och Britta Hansson Sollentunapartiet. Vi har haft våra första sammanträden. Därvid har vi konstaterat, att vi måste vara grundligt pålästa och insatta i ärendena för att kunna hävda vår åsikt. För att kunna skaffa oss en ståndpunkt, gäller det att ta kontakt med de kommuninvånare, vars ärende det […]