Close

miljö- och byggnadsnämnden

Miljö-och Byggnadsnämnden

På nämndens tredje sammanträde behandlade vi några surdegar. Ärendena återremitterades igen. Information om fortsatt utbyggnad av bostäder i Sollentuna centrum gavs. På fråga om återvinningsstation fanns inplanerad, svarades att en sådan fanns inritad i källarplanet. När man senare läste Sollentunajournalen, informerade Douglas Lithborn om att planer finns för såväl en […]

Read More