Rapport från Miljö-och Byggnadsnämnden Januari 2011


Under den nya mandatperioden, representerar Hans Nordgren och Britta Hansson Sollentunapartiet.

Vi har haft våra första sammanträden. Därvid har vi konstaterat, att vi måste vara grundligt pålästa och insatta i ärendena för att kunna hävda vår åsikt. För att kunna skaffa oss en ståndpunkt, gäller det att ta kontakt med de kommuninvånare, vars ärende det gäller.

Vår ambition är att få en kartläggning av Sollentunas återvinningsanläggningar, för att få möjlighet att förbättra hanteringen. Just nu är antalet i delar av kommunen alldeles för litet. Det medför att kärlen måste tömmas oftare. Tätare tömningar medför flera trafikrörelser, och sanitär olägenhet i fråga om buller och kringflygande produkter för de omkringboende. Detta, och allmänt sunkiga behållare ger inget representativt intryck av bostadsområden i allmänhet, och kommunen i synnerhet.

Slutligen fick vi information om ett bygglovsärende gällande en friskola. Skolan hyr lokaler av kommunen. Nu är lokalerna slitna, och en utbyggnad behövs. Det är säkert behövligt. Men det finns kommunala skolor som flera gånger utlovats renovering, men fortfarande väntar på en mer än välbehövlig upprustning. Vi har ingenting emot friskolor, men undrar om det finns någon turordning för renovering av skollokaler. 

,