Miljö-och Byggnadsnämnden


På nämndens tredje sammanträde behandlade vi några surdegar. Ärendena återremitterades igen.

Information om fortsatt utbyggnad av bostäder i Sollentuna centrum gavs. På fråga om återvinningsstation fanns inplanerad, svarades att en sådan fanns inritad i källarplanet.

När man senare läste Sollentunajournalen, informerade Douglas Lithborn om att planer finns för såväl en återvinningscentral, som för flera återvinningsstationer. Framför allt i södra delen av kommunen.  Mycket glädjande att det rör sig på den fronten.

Under våren kommer vi att delta i flera utbildningar för att göra vårt jobb bättre.
Vi har ett bra samarbete med Miljöpartiet.

,