Motion om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen


Motion från Sollentunapartiet
Om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen

Med tanke på att verksamhetsområdet i Norrsätra expanderar och den nya betongfabriken kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik i området behövs det göras något åt den tunga trafiken på Frestavägen. Miljö- och byggnadsnämnden har haft frågan uppe till diskussion där man föreslagit att förbjuda tung trafik på delar av Frestavägen och istället leda denna trafik mot Hagby och Norrortsleden istället för mot Edsberg och Danderydsvägen.

Samtidigt som tung trafik förbjuds borde hastighetsgränserna ses över så det blir mer attraktivt att åka via Hagby och Norrortsleden. Detta skulle leda till både en säkrare trafikmiljö och en bättre närmiljö.

Tung trafik som måste köras på aktuell sträcka kommer inte påverkas då dispens kan sökas hos kommunen.

Sollentunapartiet föreslår därför:

  • att Trafik- och fastighetskontoret ges i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift som förbjuder tung trafik på delar av Frestavägen i syfte att leda trafiken från Norrsätra verksamhetsområde mot Hagby och ut på Norrortsleden.
  • att Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över och anpassa hastigheten på delar av Frestavägen så det blir mer attraktivt att köra från Norrsätra verksamhetsområde via Hagby och Norrortsleden.

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg