Close

trafik- och fastighetsnämnden

Interpellation angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar

Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar Sollentuna har de senaste åren satsat på att bli en bättre cykelkommun. Kommunen har även som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Den senaste tiden har kommunen bytt ut ett flertal av grindarna som […]

Read More

Motion om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen

Motion från Sollentunapartiet Om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen Med tanke på att verksamhetsområdet i Norrsätra expanderar och den nya betongfabriken kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik i området behövs det göras något åt den tunga trafiken på Frestavägen. Miljö- och byggnadsnämnden har […]

Read More

Interpellation angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser

Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser Vi går mot mörkare tider och precis som förra året ser det ut att bli mörkare än vad det behövs på många platser i kommunen. Detta då SEOM även i år ser ut att […]

Read More

Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde 9 februari 2012

OS Jubileumsmarathon 1912-2012 Trafikingenjör Sanna Eveby berättade att trafik- och fastighetsnämnden behöver ta fram alternativa lösningar på de tilltänkta avspärrningarna inför tävlingen. Nämnden fattar beslut i ärendet den 22 mars. Trafik Sanna Eveby redovisade också vilka projekt kontoret har ansökt om medfinansieringsbidrag för av Trafikverket. Det gäller tillgänglighetsanpassning av busshållplatser […]

Read More

Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden den 15 december 2012

Den 15 december förra året hade Trafik- och fastighetsnämnden sitt sista möte för året. Under mötet informerade och sammanfattade förvaltningschefen, Anna-karin Wiberg, om året som gått. Då både kontoret och nämnden bildades den 1 januari 2001 har det första året mycket handlat om att rekrytera personal och upprätta rutiner. Samtidigt […]

Read More

Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde den 24 november 2011

Förvaltningschefen Annakarin Wiberg informerade: Nästan full bemanning fr o m 7 december 2011 Men fortfarande saknas 1 fastighetsförvaltare som ska arbeta med energifrågor och rekrytering av 1 trafikingeniör pågår. Ekonomin kommer att brytas upp och redovisas per skola nästa år. Underhållsplan 2012 för fastigheterna är klar. Ansvaret kring anslagstavlor i […]

Read More

Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde den 20 oktober 2011

  Förvaltningschefen informerar Annakarin Wiberg, berättar om läget på kontoret och att det går bra med de nya tjänsterna på fastighetsavdelningen. Parkentreprenad (2011/126 TFN.330) En upphandling för ny parkentreprenör kommer att göras då avtalet med den nuvarande entreprenören går ut i augusti 2012. Nämnden kommer att ta ställning till inriktning […]

Read More

Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde 22 september 2011

Förvaltningschefen informerade om att det under sommaren anställts 7 personer. 1 nämndsekreterare, 4 st handläggare på fastighetsavdelningen, 1 informatör och 1 projektledare. Ytterligare 1 trafikingenjör skall anställas och därefter är nämndorganisationen fulltalig -10 månader efter att nämnden bildats ! Beträffande Skälbyskolan har BUN bestämt att TFN skall ta fram en […]

Read More

Rapport från Sture Pettersson om vad som hänt i Trafik- och fastighetsnämnden tiden januari – september 2011

Det har dröjt länge sedan min förra rapport men jag har tyvärr inte fått tillgång till sammanträdesprotokollen för tiden 17 februari till 31 maj förrän i mitten av juni. Eftersom det på våra sammanträden ibland förekommer sekretessärenden är det svårt att skriva om ärendena innan jag läst i protokollen om […]

Read More