Kategori: trafik- och fastighetsnämnden

 • Interpellation angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar

  Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar Sollentuna har de senaste åren satsat på att bli en bättre cykelkommun. Kommunen har även som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Den senaste tiden har kommunen bytt ut ett flertal av grindarna som hindrar bilister från att köra […]

 • Motion om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen

  Motion från Sollentunapartiet Om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen Med tanke på att verksamhetsområdet i Norrsätra expanderar och den nya betongfabriken kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik i området behövs det göras något åt den tunga trafiken på Frestavägen. Miljö- och byggnadsnämnden har haft frågan uppe till diskussion […]

 • Interpellation angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser

  Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser Vi går mot mörkare tider och precis som förra året ser det ut att bli mörkare än vad det behövs på många platser i kommunen. Detta då SEOM även i år ser ut att ha misslyckas med att byta […]

 • Rapport från TFN-möte den 22 mars 2012

  På dagordningen fanns som alltid ett antal meddelanden, bland annat om olika skollokaler, Earth Hour samt om vilka delegerade myndighetsbeslut som tjänstemännen hade tagit. Kommunens deltagande i Earth Hour bestod i att man släcker belysningen på Edsbergs Slott och den som lyser upp kommunvapnet på kommunhuset. Kommunhuset och dem flesta andra kommunala lokaler lyser för […]

 • Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde 9 februari 2012

  OS Jubileumsmarathon 1912-2012 Trafikingenjör Sanna Eveby berättade att trafik- och fastighetsnämnden behöver ta fram alternativa lösningar på de tilltänkta avspärrningarna inför tävlingen. Nämnden fattar beslut i ärendet den 22 mars. Trafik Sanna Eveby redovisade också vilka projekt kontoret har ansökt om medfinansieringsbidrag för av Trafikverket. Det gäller tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och regional trafik vid skolor […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden den 15 december 2012

  Den 15 december förra året hade Trafik- och fastighetsnämnden sitt sista möte för året. Under mötet informerade och sammanfattade förvaltningschefen, Anna-karin Wiberg, om året som gått. Då både kontoret och nämnden bildades den 1 januari 2001 har det första året mycket handlat om att rekrytera personal och upprätta rutiner. Samtidigt har den dagliga verksamheten rullat […]

 • Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde den 24 november 2011

  Förvaltningschefen Annakarin Wiberg informerade: Nästan full bemanning fr o m 7 december 2011 Men fortfarande saknas 1 fastighetsförvaltare som ska arbeta med energifrågor och rekrytering av 1 trafikingeniör pågår. Ekonomin kommer att brytas upp och redovisas per skola nästa år. Underhållsplan 2012 för fastigheterna är klar. Ansvaret kring anslagstavlor i kommunen är splittrat. Detta behöver […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde den 20 oktober 2011

    Förvaltningschefen informerar Annakarin Wiberg, berättar om läget på kontoret och att det går bra med de nya tjänsterna på fastighetsavdelningen. Parkentreprenad (2011/126 TFN.330) En upphandling för ny parkentreprenör kommer att göras då avtalet med den nuvarande entreprenören går ut i augusti 2012. Nämnden kommer att ta ställning till inriktning i upphandlingen. En konsult arbetar […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde 22 september 2011

  Förvaltningschefen informerade om att det under sommaren anställts 7 personer. 1 nämndsekreterare, 4 st handläggare på fastighetsavdelningen, 1 informatör och 1 projektledare. Ytterligare 1 trafikingenjör skall anställas och därefter är nämndorganisationen fulltalig -10 månader efter att nämnden bildats ! Beträffande Skälbyskolan har BUN bestämt att TFN skall ta fram en ny mindre paviljong för bibliotek, […]

 • Rapport från Sture Pettersson om vad som hänt i Trafik- och fastighetsnämnden tiden januari – september 2011

  Det har dröjt länge sedan min förra rapport men jag har tyvärr inte fått tillgång till sammanträdesprotokollen för tiden 17 februari till 31 maj förrän i mitten av juni. Eftersom det på våra sammanträden ibland förekommer sekretessärenden är det svårt att skriva om ärendena innan jag läst i protokollen om vad som är offentligt. 17 […]