Kategori: trafik- och fastighetsnämnden

  • Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden – januari 2011

    Jag  heter Sture Pettersson och är  ledamot av den nybildade Trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för kommunens fastighetsinnehav,  gatu- och vägunderhåll , parkskötsel , trafikfrågor och parkeringsövervakning.. Min ersättare heter Johnny Rönnberg. Vid nämndens  första sammanträde den 13 januari  fick vi två beslutsärenden vid sittande bord och sammanträdesprotokollet var redan utskrivet och skulle justeras vid […]