Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden den 15 december 2012


Den 15 december förra året hade Trafik- och fastighetsnämnden sitt sista möte för året. Under mötet informerade och sammanfattade förvaltningschefen, Anna-karin Wiberg, om året som gått. Då både kontoret och nämnden bildades den 1 januari 2001 har det första året mycket handlat om att rekrytera personal och upprätta rutiner. Samtidigt har den dagliga verksamheten rullat på. På personalsidan är i stort sätt alla vakanser nu tillsatta.

Under mötet presenterades även årsprognosen och som väntat kommer Trafik- och fastighetskontoret gå med ett underskott för helåret 2011. Orsakerna till detta är att budgeterna för snöröjning och personal har överskridits.

Under mötet antogs även nya riktlinjer gällande handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Anledningen till de nya riktlinjerna är att ge stöd och handläggarna och att följa Transportstyrelsen allmänna råd och prejudicerande rättsfall.

På mötet antogs även huvudprocesskarta för trafik- och fastighetskontoret samt beslut togs även gällande parkentreprenaden för Silverdal som ska upphandlas under 2012.
Mötet avslutades med att avgående ordföranden Maria Bergström tackades för sitt arbete med att driva nämnden under dess första år.

Johnny Rönnberg
Ersättare TFN

,