Interpellation angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser


Interpellation från Sollentunapartiet till
Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser

Vi går mot mörkare tider och precis som förra året ser det ut att bli mörkare än vad det behövs på många platser i kommunen. Detta då SEOM även i år ser ut att ha misslyckas med att byta ut trasiga ljuskällor i tid. Detta trots att det fanns indikationer på att det pågick ett sådant arbete under en längre tid.

Att den befintliga gatubelysningen som vi redan har i kommunen inte fungerar tillfredsställande är inte bara ett trafiksäkerhetsproblem utan även ett trygghetsproblem.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  1. Hur arbetar kommunen för att se till att det finns en tillfredsställande gatubelysningen och belysning på allmänna platser samt att trasiga ljuskällor byts inom rimlig tid?
  2. Har kommunen någon uppföljning på att kommunens gatubelysningar och belysningar på allmänna platser lyser? Hur ser denna i så fall ut?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg