Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde 22 september 2011


Förvaltningschefen informerade om att det under sommaren anställts 7 personer. 1 nämndsekreterare, 4 st handläggare på fastighetsavdelningen, 1 informatör och 1 projektledare. Ytterligare 1 trafikingenjör skall anställas och därefter är nämndorganisationen fulltalig -10 månader efter att nämnden bildats !

Beträffande Skälbyskolan har BUN bestämt att TFN skall ta fram en ny mindre paviljong för bibliotek, personalrum, elevvård och fritidsverksamheten. Gymnastiklektionerna skall i fortsättningen vara i Häggviksskolan.

Renoveringen av Sofielundsskolan pågår.
Vid Tegelhagsskolan och Vibyskolan påbörjas arbeten för ”en säker trafikmiljö”.
Beslöts att teckna hyresavtal tecknas för nytt LSS-boende på Linnés väg 2A och Edsbäcksvägen 10 A.

Det hade inkommit en begäran om att en häck på Tellusvägen skulle beskäras för förbättra sikten i kurvan där vägen svänger mot höger längs järnvägen.
Nästa sammanträde äger rum den 20 oktober.

Sture Pettersson.

,