Rapport från TFN-möte den 22 mars 2012


På dagordningen fanns som alltid ett antal meddelanden, bland annat om olika skollokaler, Earth Hour samt om vilka delegerade myndighetsbeslut som tjänstemännen hade tagit. Kommunens deltagande i Earth Hour bestod i att man släcker belysningen på Edsbergs Slott och den som lyser upp kommunvapnet på kommunhuset. Kommunhuset och dem flesta andra kommunala lokaler lyser för fullt.

Bland beslutsärendena togs bland annat beslut om nämndens drift- och investeringsbudget för året och hur trafiksäkerheten runt kommunens skolor ska förbättras. Nämnden godkände även att Thorwald Larsson (Ordförande i nämnden och FP) fick skriva ett yttrande till kommunledningskontoret på nämndens vägnar angående luftkvalitén i kommunen.

Nämnden beslutade även i ett antal frågor gällande lokaler för förskolor och skolor i kommunen. Även Eriksbergsskolan, en fråga som fyller mycket känslor, och ombyggnaden av Skälbyskolan togs upp. Den förstnämnda orsakade en av dem största och längsta debatterna i nämndens historia och slutade i oenighet både i nämnden och i majoriteten.  Beslut togs även om att placeringen av ny friidrottshall vid Sollentunavallen skulle utredas.

Nämnden gav även ordföranden i uppdrag att fastställa dem geografiska områdena för nämndens kontaktpolitiker. I övrigt var det mest rutinärenden som togs upp.

Johnny Rönnberg
Ersättare TFN

,