Kategori: Kommunstyrelsen

  • Rapport från Kommunstyrelsen – Januari 2011

    I kommunstyrelsen har Sollentunapartiet en ordinarie ledamot Ingwar Åhman-Eklund och en ersättare Janet Sibose. Under januari har mycket av verksamheten präglats av att det är en ny mandatperiod. Utskott har valts och arvoden bestämts. Vi har en konstruktiv dialog med kommunstyrelsens ordförande. Bland annat tog vi tidigt upp frågan om postens hot att lägga ned […]