Sommarlovsaktiviteter för barn och unga


Vi i Sollentunapartiet tycker att det är mycket viktigt att det finns aktiviteter som riktar sig till olika åldrar under hela sommaren och i hela kommunen.

I coronatider kommer säkert många att ta semester hemma. Då är det viktigt att det finns mycket aktiviteter i lokalsamhället. Det är också viktigt att vi erbjuder trygga vuxenkontakter för att kunna möta den sociala oro en del unga känner.

På kommunens hemsida under avdelningen ”Aktuell kalender” står det ”INSTÄLLT” framför de flesta aktiviteterna.

Därför ställer vi följande frågor på Kommunstyrelsens sammanträde:

  • Vi undrar vilka sommaraktiviteter kommer Sollentuna kommun att erbjuda barn och unga?
  • Finns det råd, stöd och hjälp att få för de som vill anordna ett evenemang?
  • Finns det möjlighet för föreningar och organisationer att söka stöd för arrangemang?

Ställ inte in, ställ om!

Anki Elken
Gruppledare