Motion angående gatubelysning i Rotebro


Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsställe.

Vidare är detta en olycksdrabbad korsning där säkerhetslösningar behövs snarast. Det finns många hållbara lösningar som tagits fram i visionen för Rotebro. Vår bedömning är att trafiksäkerheten behöver prioriteras snarast.

Sollentunapartiet vill att kommunen:

  • Omgående installerar kraftfulla trafikljus vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen.
  • Ser över och prioriterar behövliga säkerhetslösningar i denna olycksdrabbade korsning.

Anki Elken, Rotebro
Sollentunapartiet