Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus


Edsbacka krog har gastronomiska anor som sträcker sig tillbaka till 1626. Nu är den tyvärr stängd. Många minns med glädje när det gick att avnjuta högklassig mat i en historisk och vacker miljö. Christer Lingström, ”Årets Kock” 1985 tog krogen till sin första Michelin-stjärna 1992 och en andra, som den första krogen någonsin i Sverige, år 2000. Sollentuna var alltså platsen där Sveriges finaste krog fanns.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner, alltså även i Sollentuna. Sollentunapartiet tror att besöksnäringen kommer att vara en sysselsättningsmotor, även i framtiden. Sollentuna bör ta fasta på i omstarten av Sverige efter Coronakrisen. Satsningar på besöksnäringen är en möjlighet att skapa stolthet, jobb och arbetskraft samt bidra till en tydlig identitet för vår vackra kommun.

Vi vill skapa samtal mellan näringsliv och politik för att göra en nystart för krogen och för hela området, men också Sollentuna i stort. Vi politiker behöver ta initiativ och finna verktyg med branschens företrädare för att tänka nytt efter pandemin. Vi önskar se på möjligheten att skapa en utbildning som åter kan göra Sollentuna känt för ett hållbart fokus på mat, gastronomi och foodtech. Området inom foodtech är brett och omfattar allt från produktion, förädling, förpackning, distribution till konsumtion. Kockarna har stor påverkan på vad vi äter och kan bidra till en hållbar produktion och förädling av framtidens livsmedel.

2021 kommer FN hålla ett toppmöte om hälsosamma, hållbara och rättvisa livsmedelssystem. Vi tilltalas av tanken att parallellt samtala med innovativa kockar, handlingskraftiga ledare, entreprenörer och framstående forskare för att kartlägga behoven av viktiga klimatsteg rörande mat i Sverige.

I Sollentuna kommuns miljöpolicy står det att vi vill ”bli den första kommun i Sverige som inte tär på jordens resurser”. Att sprida kunskap om klimat- och miljöpåverkan med fokus på livsmedel och hållbar konsumtion anser vi vara i linje med vårt arbete med Agenda 2030.

Sollentunapartiet vill att kommunen:

  • utreder möjligheten att köpa fastigheten, Edsbacka Wärdshus, som en del i ett helhetsperspektiv för parken och som en diamant i destinationen Sollentuna. Detta i syfte att hitta en eller flera operatörer som vill se krogen leva vidare.
  • ser på möjligheterna att bidra till talangförsörjningen till branschen genom att möjliggöra en arena för utbildning för framtidens kockar och övriga som ska arbeta med livsmedel.
,