Våra förtroendevalda 2021


På  Kommunfullmäktige i november 2020 röstade Sollentunapartiet för oförändrad kommunalskatt nästa år. Under det rekordkorta mötet, där flertalet ledamöter deltog på distans, togs även beslut om vilka som ska sitta i kommunens nämnder 2021.

Vilka som sitter i nämnderna har större betydelse än vad vissa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i vissa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon partipiska utan den enda piskan som finns är den som kommuninvånarna håller i för att vi ska utveckla Sollentuna på bästa sätt.

Sollentunaborna kommer företrädas av följande personer från Sollentunapartiet under 2021:

Kommunfullmäktige
Anki Elken.
Johnny Rönnberg.
Anderás Näsman.
Lisa Elken.

Miljö- och byggnadsnämnden
Rolf Wagner.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Anki Elken.

Samhällsbyggnadsnämnden
Johnny Rönnberg.

Funktionhindersrådet
Anki Elken.

Kultur- och fritidsnämnden
Anderás Näsman.

Attunda Tingsrätt
Anki Elken.

Utbildningsnämnden
Annika Gustavsson.

Sollentuna kommunfastigheter AB
Johnny Rönnberg.

Valnämnden
Anki Elken.
Johnny Rönnberg.

Se även sidan Våra förtroendevalda.

Vi kommer alla fortsätta arbeta för att Sollentuna ska fortsättas utvecklas som en kommun för alla och av alla samt en kommun där man lyssnar på kommuninvånarna.