Säkra upp föreningslivet


Betala ut aktivitetsstödet i planerad nivå och slopa plan- och hallhyror för föreningarna direkt. Detta för att effekterna av coronaviruset ska få så begränsade negativa effekter som möjligt för förenings- och idrottsrörelsen. Vi måste säkra barn- och ungdomsverksamheten tillsammans med våra värdefulla föreningsledare.

Sollentunapartiet är beredda att fatta beslut direkt om dessa viktiga insatser. Vi är redo att som andra kommuner överlägga och fatta beslut via digitala plattformar. Vi uppmanar majoriteten att ta upp arbetet i nämnderna. Släpp nödbromsen för våra barns skull.

Argument som att ”Kommunens intäkter minskar också” är passé i ett läge där regeringen och deras samarbetspartners C och L möjliggör för kommunerna att göra nya prioriteringar direkt. Vi tror på att hålla kulturens- och fritidens fana högt för att säkra våra barn- och ungdomars mentala och fysiska hälsa.

Självklart är en individuell dialog mellan kommunen och föreningslivet positivt, men vi tror att det vinner brett gehör att direkt fatta en del generella beslut. Att kommunens intäkter minskar är för oss sekundärt i detta läge.

Med anledning av detta föreslår vi följande åtgärdspaket:

  • att Kommunfullmäktige anslår medel och ger Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag att utarbeta ett stödpaket för det lokala föreningslivet för att säkra deras långsiktiga verksamhet och undvika konkurser och uppsägningar.
  • inför en nollhyra för lokaler, planer och hallar från 1 mars till slutet av juni.
  • betala ut aktivitetsstödet i planerad nivå och tidigarelägg om möjligt utbetalningen av bidragen för aktiviteter under föregående år, 2019.
  • hålla ingångna avtal med kulturutövare och föreningslivet.
  • bistå föreningar som släpar efter med betalningen av sina hyror till kommunen med att ex. ta fram en betalplan.

Anki Elken
Gruppledare

Andreas Näsman
Ledamot Kultur- och fritidsnämnden