Kategori: Aktuellt

 • Klara besked till studenterna

  Klara besked till studenterna

  De flesta studenter har förståelse för att det inte blir stora utspring till jublande släktingar och vänner. Vidare inser de att det inte är tillåtet med studentflak och stora fester. Sollentunapartiet noterar nu en liten ljusglimt när generaldirektör för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson idag den 28 april sa att man kan släppa ut klasserna i mindre […]

 • Våra förtroendevalda 2020

  Våra förtroendevalda 2020

  Vilka som sitter i Kommunfullmäktige, nämnderna, råden och bolagen har större betydelse än vad vissa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i vissa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon partipiska utan den enda piskan som finns är den som kommuninvånarna håller i för att vi ska utveckla Sollentuna på bästa […]

 • Budget 2020 – Bra kan bli bättre

  Budget 2020 – Bra kan bli bättre

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och besöksnäringen. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna […]

 • Ersättaryttrande gällande justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden

  Ersättaryttrande gällande justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden

  Ersättaryttrande, på nämndmöte den 15 januari 2019, från Sollentunapartiet gällande §3 Val av justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden samt i nämndens arbetsutskott 2019 En grundläggande bult i en demokrati är möjligheten att kunna granska och påpeka eventuella brister hos parten som har makten. Denna möjlighet kan och ska tillvaratas på olika sätt. Ett av sätten är vem […]

 • Våra nyvalda förtroendevalda

  Våra nyvalda förtroendevalda

  På årets sista Kommunfullmäktigemöte, senare än normalt, beslutades vilka personer som kommer sitta i Sollentuna kommuns nämnder, råd och bolag nästa år. Vilka som sitter i nämnderna, råden och bolagen har större betydelse än vad visa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i visa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon […]

 • Nej till att gynna enskilda partier

  Nej till att gynna enskilda partier

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 var bland annat frågan gällande lön för politiska sekreterare uppe för beslut. Förslaget från majoriteten var och är att Moderaternas politiska sekreterare ska ha en högre lön än övriga partiers. För oss i Sollentunapartiet är det viktigt att alla partier behandlas lika, rättvist och demokratiskt. Att som majoriteten […]

 • Vår fullmäktigegrupp

  Vår fullmäktigegrupp

  Under mandatperioden 2018 – 2022 kommer Anki Elken, Johnny Rönnberg, Irina Alewert och Andreas Näsman företräda Sollentunapartiet i Sollentuna Kommunfullmäktige. Gruppledare kommer vara Anki Elken och vice gruppledare kommer vara Johnny Rönnberg. Tillsammans kommer vi bilda ett starkt team som kommer ha Sollentunas och Sollentunabornas bästa som ledstjärna. Tillsammans kommer vi arbeta för skapa ett […]

 • Sollentunapartiet

  Sollentunapartiet

  Med anledning av den medieexponering som Sollentunapartiet haft den senaste tiden publicerar vi nedan e-brevet vi har skickat till Sveriges radio. Hej Peter! Fakta kring Sollentunapartiet Vi vill härmed komplettera bilden när det gäller granskning av Sollentunapartiet. I första hand rör det de administrativa bristerna i löneutbetalning till vissa av ungdomarna som jobbade för oss […]

 • Sollentunapartiets lista valet 2018

  Sollentunapartiets lista valet 2018

  Till kommunvalet 2018 ställer Sollentunapartiet upp med följande lista. Du vet väl att du kan rösta på olika partier i kommun-, landstings respektive riksdagsvalet? Information om hur du röstar och annan praktisk information om valet finns på Valmyndighetens webbsida. Starkare tillsammans – i ett grönt och öppet Sollentuna Anki Elken, Hållbarhetschef, Gillbo, Rotebro Johnny Rönnberg, […]

 • Politisk inriktning och budget 2019

  Politisk inriktning och budget 2019

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. Vi förebygger […]