Ersättaryttrande gällande justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden


Ersättaryttrande, på nämndmöte den 15 januari 2019, från Sollentunapartiet gällande §3 Val av justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden samt i nämndens arbetsutskott 2019

En grundläggande bult i en demokrati är möjligheten att kunna granska och påpeka eventuella brister hos parten som har makten. Denna möjlighet kan och ska tillvaratas på olika sätt. Ett av sätten är vem som får möjligheten att justera nämndens protokoll.

Vi i Sollentunapartiet anser inte att justeringsperson ska väljas för ett år i taget utan att denna viktiga uppgift ska väljas vid varje möte och ”vandra” mellan partierna.

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg