Sollentunapartiet


Med anledning av den medieexponering som Sollentunapartiet haft den senaste tiden publicerar vi nedan e-brevet vi har skickat till Sveriges radio.

Hej Peter!
Fakta kring Sollentunapartiet Vi vill härmed komplettera bilden när det gäller granskning av Sollentunapartiet. I första hand rör det de administrativa bristerna i löneutbetalning till vissa av ungdomarna som jobbade för oss innan valet.

Flera ungdomar hade inte lämnat in kontouppgifter och personnummer, trots upprepade påminnelser. En av dem är namngiven i er rapportering. Ni kan se påminnelserna längre ner i detta mejl.

Vi hade en visstidsanställd som anlitade en familjemedlem att både arbeta och rekrytera några andra ungdomar till vårt valarbete. Vi kallar denna ungdom för U1. Trots påminnelser till U1 fick vi inte uppgifterna som krävdes för att betala lön i tid. Vi lyckades (med ”detektivarbete” via Facebook) att spåra upp den sista kvarvarande ungdomen utan U1s hjälp.

Den, i reportaget namngivna ungdomen, är vän med U1 och borde ha fått veta att vi åter eftersökt uppgifter för att betala ut lön. Den ungdom som fick sin lön sist fick, på grund av tekniska problem via banken, sin lön utbetalad två gånger. Hen betalade på eget initiativ direkt tillbaka den felaktiga utbetalningen. Vi inväntar nu en andra återbetalning av dubbel utbetalning av lön från en annan av ungdomarna De ungdomar som kom in med sina personuppgifter i tid innan den 25 september fick sin lön som planerat. De jag fick påminna om har numera också fått betalt.

Utbetalningarna kan vår redovisningsbyrå verifiera för de som önskar. Det är viktigt att de som tar del av en nyhet får hela bilden. Rapporteringen kring ungdomarnas uteblivna löner behöver därför kompletteras med det jag har berättat. Vidare har en fråga från U1 och den, av er, namngivna ungdomen kommit som rör kompensation av lunch. De önskar inte som övriga få en extra timme i beskattad lön de dagar de ätit lunch i vårt centrum. Vi vill påpeka att Sollentunapartiet aldrig ersätter någon utan att följa skattelagstiftningen. Dock är de som tjänar mindre än 19 247 kr under året skattebefriade. Vilket gällde majoriteten av ungdomarna.

Den 2 oktober kl 13:55 skrev jag följande till dig (Peter Johansson, Radio P4); ”Angående ungdomar: det finns inget sätt att påvisa att vi har betalat – på grund av GDPR. Om jag skickar ett kontoutdrag då kan du se allas personuppgifter.” Nu har vi funnit en väg (via juridiskt stöd) för att visa att jag låg på och påminde de ungdomar som var värvade via vår fd visstidsanställdas familjemedlem. Jag har maskat ungdomarnas namn och personnummer. Skulle vi behöva verifiera äktheten i korrespondensen är vi öppna att göra detta men då med ett juridiskt ombud som försäkrar att vi inte kränker någons integritet.

Med vänlig hälsning och tillönskan om en trevlig helg Irina Alewert Ordförande tillika politisk sekreterare Sollentunapartiet

Korrespondenslista med ungdomar:

Korrespondenslista med ungdomar:
2018-09-28 fredag kl. 09:33
Från: U:1[mailto:x.c@gmail.com]
Skickat: den 28 september 2018 09:33
Till: Alewert, Irina
Ämne: Kontouppgifter
U:7
Personnr: xxxxxxxx-xxxx
Kontonr: xxxx-xxxxxxxxx
U:8
Personnr: xxxxxxxx-xxxx
Kontonr: xxxx-xxxxxxxxx
U:1
Personnr: xxxxxxxx-xxxx
Kontonr: xxxx-xxxxxxxxx

2018-09-28 fredag kl. 14:22
Från: Alewert, Irina
Skickat: den 28 september 2018 14:22
Till: U1
Ämne: SV: Kontouppgifter
Hej U:1,
Vi kom överens med dig att du tar ansvar för att samla alla
personuppgifter och skicka dem till mig.
Jag har inte fått allas uppgifter.
Skicka senast imorgon allas personuppgifter med kontouppgifter så de
får sina pengar.
Alla som har skickat sina uppgifter via dig har fått pengar inklusive dig.

2018-09-28 fredag kl. 15:24
Från: ”Alewert, Irina”
<irina.alewert@sollentuna.se<mailto:irina.alewert@sollentuna.se>>
Datum: 28 september 2018 15:24:21 CEST
Till: ’U1’ <x.x@gmail.com<mailto:x.x@gmail.com>>
Ämne: SV: Kontouppgifter

Kan du snälla skicka kontouppgifter till U:2, U:3 och U:4?
Och personuppgifter och kontouppgifter till U:5 och U:6?