Klara besked till studenterna


De flesta studenter har förståelse för att det inte blir stora utspring till jublande släktingar och vänner. Vidare inser de att det inte är tillåtet med studentflak och stora fester.

Sollentunapartiet noterar nu en liten ljusglimt när generaldirektör för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson idag den 28 april sa att man kan släppa ut klasserna i mindre grupper och att några enstaka anhöriga kan möta upp. Beskedet från myndigheterna är att man kan anordna utspring.

Vi anser därför att det är mycket viktigt att vi snabbt möjliggör att det går att arrangera utspring i enlighet med myndigheternas rekommendationer.
Detta möjliggör att avgångsklasserna i gymnasiet kan genomföra betygsutdelning ”om de anordnas på ett sådant sätt att risken för smittspridningen minimeras”. Johan Carlson sa vidare att anhöriga kan möta upp utomhus förutsatt att det inte bildas trängsel.

Nu när ansvarig myndighet bedömer att det går att genomföra ”vissa mindre ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen” så anser vi att kommunen ska bidra för att skapa en minnesvärd stund för alla våra fantastiska studenter.

Sollentunapartiet föreslår därför att kommunen:

  • skyndsamt skapar möjligheter så att det går att genomföra mindre ceremonier vid avslutningen. Naturligtvis på ett sådant sätt att risken för smittspridningen minimeras.

Vi ställer oss positiva om eleverna tycker att det funkar med en ”studentvecka” i stället för en dag. Vidare är vi positiva till att se över möjligheterna att använda Edsviksområdet för att kunna möjliggöra att kunna hålla avstånd på en större yta. Låt oss använda allas kreativitet för att skapa ett fint minne för studenterna.

Anki Elken
Gruppledare
Andreas Näsman
Ersättare, Utbildningsnämnden