Fråga till utbildningsnämndens ordförande om strategier för att bemöta det ökande narkotikabruket


Fler ungdomar testar narkotika i Sollentuna

1246 elever i Sollentuna har svarat på frågor om deras levnadsvanor i den så kallade Stockholmsenkäten.

Årets Stockholmsenkät visar att Narkotikaanvändningen ökar och känslan av trygghet i sitt eget bostadsområde minskar bland unga i Sollentuna.

Socialnämndens ordförande, Seppo Karmitsa (KD), har i ett pressmeddelande berättat att man arbetar förebyggande på skolor och med föräldrar för att minska tobakskonsumtionen.

”– Kommunen har ett viktigt uppdrag att främja en hälsosam livsstil där barn och unga, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade, säger han”.

Samtidigt uppger 25 % av pojkarna och 18 % av flickorna i årskurs två på gymnasiet att de har testat narkotika någon gång.Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna är tydlig med att det finns stor tillgänglighet på narkotika.

Jag och Sollentunapartiet vill härmed ställa följande fråga:

  • Vilka strategier har vi för att möta den alarmerande situation med ökat bruk och tillgång på narkotika?

Anki Elken
Sollentunapartiet