Behåll våra idrottshallar!


På Kommunfullmäktige i mars var frågan gällande försäljningen av nio kommunägda fastigheter uppe till beslut. Beslutet gällande nio skolfastigheter där friskolor bedriver skolverksamhet. Sollentunapartiet är för att kommunen behåller och om behov finns införskaffar fastigheter med ett strategiskt värde för kommunen och där kommunen driver egen verksamhet. Att agera hyresvärd åt utomstående bolag ser vi dock inget generellt egenvärde i. Fastigheter med strategiskt värde kan exempelvis vara skolfastigheter med idrottshallar. Därför la vi ett eget yrkande i frågan.

Yrkandet gällande att kommunen skulle behålla Norra strandskolan (som har en idrottshall) men gå vidare med försäljningen av övriga föreslagna fastigheter då kommunen inte har någon egen verksamhet i dessa lokaler och därmed enbart agerar hyresvärd.

Om vårat yrkande gått igenom hade kommunen frigjort investeringsmedel, för exempelvis en idrottshall i Viby, samtidigt som man behållit en idrottshall i Rotsunda.

,