Årets sista möten


På årets sista Kommunfullmäktigemöte den 17 december ställde Sollentunapartiet bland annat en interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande gällande återställning av vägar efter vägarbeten, en motion om ett Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning samt en fråga till socialnämndens ordförande gällande arbetet kring våldsbejakande extremism.

Interpellationen kommer besvaras på nästa Kommunfullmäktige och motionen på ett kommande Kommunfullmäktige efter remissrunda till berörda förvaltningar. Gällande våldsbejakande extremism fick vi till svar att beslut om handlingsplan kommer tas på Socialnämndens möte i januari. Den som lever får se.

På senaste kommunstyrelsemötet deltog vi inte i beslutet samt lämnande en reservation angående ärendet om markförsäljning i Väsjön.

Webbsändningen från kommunfullmäktigemötet finns att se på sollentuna.se.