Låt fälttjänsterna vara kvar


På senaste mötet i Socialnämnden motsatte sig Sollentunapartiet förslaget på att dra in fälttjänster i kommunen. Vi tror att det brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan kommunen, polisen och de frivilliga krafterna. Där utgör fälttjänsterna en viktig brygga mellan samverkande aktörer.

Vi vill att kommunen prioriterar brottsförebyggande åtgärder för att alla som bor och arbetar i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Målet är att Sollentuna fortsätter att vara den attraktiva kommun för oss som bor och driver näring.

Hela vårt yttrande kan du läsa här.