Etikett: fälttjänster

  • Låt fälttjänsterna vara kvar

    På senaste mötet i Socialnämnden motsatte sig Sollentunapartiet förslaget på att dra in fälttjänster i kommunen. Vi tror att det brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan kommunen, polisen och de frivilliga krafterna. Där utgör fälttjänsterna en viktig brygga mellan samverkande aktörer. Vi vill att kommunen prioriterar brottsförebyggande åtgärder för att alla som bor och arbetar […]