”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”


Protokollsanteckning avseende ärende 20 ”Återrapportering av uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyresvärdar i kommunen” på Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2016

Sollentunapartiet stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi anser dock att en försäljning av hela eller delar av Sollentunahem eller ombildandet av bolagets hyresrätter till bostadsrätter inte bidrar till att öka mängden hyresvärdar i Sollentuna. Speciellt när det redan idag finns stort intresse från privata hyresvärdar att etablera sig och bygga hyresrätter i Sollentuna.

För att få en högre andel hyresrätter i Sollentuna behövs både ett starkt Sollentunahem samt en mångfald av privata hyresvärdar. Detta får man genom att Sollentunahem ökar sitt bestånd samtligt som privata hyresvärdar ges möjlighet att bygga i Sollentuna. För det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter inte genom att omfördela befintligt bestånd.