Etikett: bostad

  • ”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”

    ”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”

    Protokollsanteckning avseende ärende 20 ”Återrapportering av uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyresvärdar i kommunen” på Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2016 Sollentunapartiet stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi anser dock att en försäljning av hela eller delar av Sollentunahem eller ombildandet av bolagets hyresrätter till […]