Rapport från kommunfullmäktige 10 mars


Torsdagen den 10 mars 2016 var det dags för årets andra Kommunfullmäktige. Antalet punkter på dagordningen var förhållandevis få. Mötet började med information från SÖRAB:s vd samt en rapport från Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Anki Elken (SP).
Anki Elken (SP).

Efter den förstnämndas föredragning ställde Anki Elken (SP) en fråga angående hur Nöjd-Kund-Index (NKI) låg till gällande bolagets företagskunder. Anledningen till frågan var att vi fått indikationer om att servicenivå mot denna kundgrupp inte är på topp. Svaret vi fick var att flertalet är nöjda men att det finns en hel del klagomål från företagskunderna.

En annan informationspunkt på dagordningen var från kommunens samordnare för strategiskt mottagande och integration. Kort kan informationen sammanfattas med att läget är ansträngt bland annat när det gäller bostäder och att detta kommer gälla både i år och även nästa år. Det finns även utmaningar på bland annat skolområdet.

Under beslutspunkten ”Miljöstyrning inklusive miljöansvar i Sollentuna kommun” yrkade Miljöpartiet med flera en återremiss med hänvisning till en principiell fråga. Sollentunapartiet ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag att godkänna ”Beskrivning av miljöstyrning i Sollentuna kommun”. Varför förklarar vår gruppledare Anki Elken 88:14 minuter in i kommunens webbsändning från mötet.

Johnny Rönnberg (SP).
Johnny Rönnberg (SP).

På mötet var även Sollentunapartiets motion om ”Översyn av kommunens trafiksignaler” uppe för beslut. En intressant iakttagelse var att detta skedde nästan på årsdagen ett år efter att den lämnas in till fullmäktige. Motionen har tidigare varit uppe i Trafik- och fastighetsnämnden samt Kommunstyrelsen där den i praktiken blivit bifallen trots att alla attsatser ej bifallits. Med andra ord är det med glädje vi kan konstatera att en översyn av kommunens trafiksignaler kommer ske och en rapport från trafik- och fastighetskontoret ska komma senast i december 2016.

Samstämmigheten för motionen var så stor att endast Johnny Rönnberg (SP) och Roger Sjöberg (S) var uppe i talarstolen under punkten och båda två yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag. Debatten, om man nu kan kalla det en debatt, kan ses på kommunens webbsändning med början 104:29 minuter in.

Inför mötet hade Sollentunapartiet även lämnat in en motion om att kommunens hemsida översätts till flera språk. Denna kommer nu gå på sedvanlig remissrunda i kommunen innan den kommer upp till beslut i kommunfullmäktige.