Etikett: kommunfullmäktige

 • Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

  Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

  På senaste Kommunfullmäktige den 21 april 2022 avhandlades kommunens årsredovisning 2021 och revisorernas berättelse. Anki Elken förde fram att Sollentunapartiet saknar redogörelse i årsredovisningen för hur Sollentuna kommun arbetar för att skapa en mer tillgänglig kommun för personer med funktionsnedsättning. Elken förde även fram att Sollentunapartiet saknar en redogörelse för hur elever med behov av […]

 • Vår fullmäktigegrupp

  Vår fullmäktigegrupp

  Under mandatperioden 2018 – 2022 kommer Anki Elken, Johnny Rönnberg, Irina Alewert och Andreas Näsman företräda Sollentunapartiet i Sollentuna Kommunfullmäktige. Gruppledare kommer vara Anki Elken och vice gruppledare kommer vara Johnny Rönnberg. Tillsammans kommer vi bilda ett starkt team som kommer ha Sollentunas och Sollentunabornas bästa som ledstjärna. Tillsammans kommer vi arbeta för skapa ett […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 12 maj

  Rapport från kommunfullmäktige 12 maj

  Den 12 maj var det åter igen dags för kommunens fullmäktige att samlas och hålla möte. Mötet blev lite annorlunda än vanligt då tekniken hade havererat mer än vanligt. Detta då dosorna som används för att registrera närvaro, begära ordet och rösta inte fungerade. Detta innebar att det blev manuellt upprop, manuell votering samt att […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 7 april

  Den sjunde april var det dags för ett av årets längre Kommunfullmäktige. Detta då både årsrapporten 2015 och revisorernas rapport 2015 låg på bordet. Kortfattat kan man säga att man går igenom föregående års styrning av kommunen och ser om den är okej samt ser om kommunen skött sin ekonomi och om man uppfyllt sina […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 10 mars

  Torsdagen den 10 mars 2016 var det dags för årets andra Kommunfullmäktige. Antalet punkter på dagordningen var förhållandevis få. Mötet började med information från SÖRAB:s vd samt en rapport från Stadsbyggnadsnämndens ordförande. Efter den förstnämndas föredragning ställde Anki Elken (SP) en fråga angående hur Nöjd-Kund-Index (NKI) låg till gällande bolagets företagskunder. Anledningen till frågan var […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 4 februari

  Den 4 februari var det dags för årets första Kommunfullmäktige. Dagordningen var förhållandevis kort. Bland besluten som togs var ”Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde och Sollentuna kommun”, ”Förslag till godkännande av Avtal om finansering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun” samt valärenden där Irina Avetian, Sollentunapartiet, blev invald i Barn- och […]