Rapport från Kommunfullmäktige 21 april


På senaste Kommunfullmäktige den 21 april 2022 avhandlades kommunens årsredovisning 2021 och revisorernas berättelse.

Anki Elken förde fram att Sollentunapartiet saknar redogörelse i årsredovisningen för hur Sollentuna kommun arbetar för att skapa en mer tillgänglig kommun för personer med funktionsnedsättning. Elken förde även fram att Sollentunapartiet saknar en redogörelse för hur elever med behov av särskilt stöd får detta. Sollentunapartiet anser att det är en tydlig brist att kommunen inte redovisar om och i vilken utsträckning kommunen följer gällande lagstiftning i praktiken.

Vi kan också konstatera att följande råds verksamhet också saknas i kommunens årsredovisning: Funktionshindersrådet, Pensionärsrådet, Ungdomsrådet och Trygghetsrådet. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna följa mål och måluppföljning för dessa viktiga råd.

Johnny Rönnberg förde fram att kommunen har använt mindre än 30 procent (tre av tio miljoner kronor) av kommunens investeringsbudget gällande gång och cykelsatsningar. Detta trots att det finns klara brister i trafiksäkerheten och den fysiska miljön för gångtrafikanter och cyklister. Kommunen brister även i satsningarna man gör och väljer aktivt att inte införa trafikhöjande åtgärder.

 

,