Etikett: KF

  • Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

    Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

    På senaste Kommunfullmäktige den 21 april 2022 avhandlades kommunens årsredovisning 2021 och revisorernas berättelse. Anki Elken förde fram att Sollentunapartiet saknar redogörelse i årsredovisningen för hur Sollentuna kommun arbetar för att skapa en mer tillgänglig kommun för personer med funktionsnedsättning. Elken förde även fram att Sollentunapartiet saknar en redogörelse för hur elever med behov av […]