Rapport från kommunfullmäktige 4 februari


Den 4 februari var det dags för årets första Kommunfullmäktige. Dagordningen var förhållandevis kort. Bland besluten som togs var ”Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde och Sollentuna kommun”, ”Förslag till godkännande av Avtal om finansering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun” samt valärenden där Irina Avetian, Sollentunapartiet, blev invald i Barn- och ungdomsnämnden.

Vi fick även svar på vår interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande gällande återställning av vägar efter vägarbeten. Debatten mellan Johnny Rönnberg (SP) och Moa Rasmusson (L) finns att se på kommunens sändning från mötet (klippet börjar 54:54 minuter in).