Satsa på Överby ridskola och VCAFÉ


Överby hästsportförening fritidsgård fyller mycket viktiga behov hos många ungdomarna. Där får de utlopp för sin kreativitet och värdefull fördjupning av sina intressen. Vi ska värna en väl fungerande fritidsgård med specialinriktning som skapar mening och som odlar ett livslångt intresse. Vi blir besvikna när beslutsfattare underskattar lärande miljöer. De här initiativen behöver uppmuntras istället för att tryckas undan.

Vi i Sollentunapartiet undrar vad som ligger till grund för diskussioner om att stänga den specialiserade och välbesökta fritidsgården på Överby ridskola och VCAFÉ i Viby. Hänger neddragningen ihop med kommunens omorganisering till tre kommunala fritidsgårdar?

Vi är många som undrar om ordförande i kultur- och fritidsnämnden Thomas Nyman (KD) ens kan förklara eventuella kommande nedläggningsbeslut? Vi förväntar oss att den borgerliga majoriteten i Sollentuna ska värna en mångfald av utförare. Vi behöver fler satsningar på mötesplatser för våra ungdomar inte färre!

Läs mer på vår sida på Facebook >>>