Etikett: fritid

  • Satsa på Överby ridskola och VCAFÉ

    Satsa på Överby ridskola och VCAFÉ

    Överby hästsportförening fritidsgård fyller mycket viktiga behov hos många ungdomarna. Där får de utlopp för sin kreativitet och värdefull fördjupning av sina intressen. Vi ska värna en väl fungerande fritidsgård med specialinriktning som skapar mening och som odlar ett livslångt intresse. Vi blir besvikna när beslutsfattare underskattar lärande miljöer. De här initiativen behöver uppmuntras istället […]

  • Motion gällande nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd

    Motion från Sollentunapartiet gällande Nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd Kultur och idrott är minst lika viktiga. I dagens Sollentuna råder en snedfördelning av både pengar och uppmärksamhet från kommunens sida gällande kulturen och idrotten. För att både tydliggöra och synliggöra anser Sollentunapartiet att dagens nämnd ska delas upp i två. En […]