Motion gällande nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd


Motion från Sollentunapartiet gällande
Nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd

Kultur och idrott är minst lika viktiga. I dagens Sollentuna råder en snedfördelning av både pengar och uppmärksamhet från kommunens sida gällande kulturen och idrotten. För att både tydliggöra och synliggöra anser Sollentunapartiet att dagens nämnd ska delas upp i två. En renodlad Kulturnämnd och en renodlad Fritids- och idrottsnämnd får även ett tydligare ansvarsområde och ett tydligare mandat att verka inom sina respektive områden. Redan idag har flera kommuner denna uppdelning med lyckat resultat.

Sollentunapartiet föreslår därför följande;

  • Dagens Kultur- och fritidsnämnd delas upp i en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd.
  • Kulturavdelningen på dagens Kultur- och fritidskontor svarar under Kulturnämnden.
  • Fritids- och idrottsavdelningen på dagens Kultur- och fritidskontor svarar under Fritids- och idrottsnämnden.
  • Övriga funktioner på dagens Kultur- och fritidskontor delas mellan nämnderna.
  • Förändringarna träder i kraft 2018-01-01.

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg