Etikett: kultur

  • Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

    Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

    Vi i Sollentunapartiet vill sätta ett extra fokus på kulturfrågorna genom att inrätta ett kulturråd i syfte att lyfta kulturfrågor och verka för en bra dialog mellan kulturen i Sollentuna och kommunen. Vi tänker att ett kulturråd kan bestå av ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Sollentuna. Vi anser att vi behöver ett strukturerat […]

  • Motion gällande nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd

    Motion från Sollentunapartiet gällande Nybildande av en Kulturnämnd och en Fritids- och idrottsnämnd Kultur och idrott är minst lika viktiga. I dagens Sollentuna råder en snedfördelning av både pengar och uppmärksamhet från kommunens sida gällande kulturen och idrotten. För att både tydliggöra och synliggöra anser Sollentunapartiet att dagens nämnd ska delas upp i två. En […]