Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare


Sollentunapartiet ställer sig bakom att Sollentuna kommuns nämnder och helägda bolag ska kunna kräva att vissa arbetssökande ska visa ett registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret när detta är skäligt. Vissa tjänster kräver en bakgrundskontroll, men många tjänster gör det verkligen inte.

Protokollsanteckning till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-24 ärende om:

“Remissvar – regler för utdrag ur belastnings- och misstankeregistret”.

Under sammanträdet yrkade Sollentunapartiet på att ärendet ska kompletteras med “Tillämpningshänvisingar”.

Vi anser att det är mycket viktigt att de förtroendevalda fattar beslut om innehållet i punkten 7 “Tillämpningsanvisningar”. Denna punkt är inte utvecklad i det förslag som nu är remitterat till kommunens nämnder.

Vi ställer oss bakom att Sollentuna kommuns nämnder och helägda bolag ska kunna kräva att vissa arbetssökande ska visa ett registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret när detta är skäligt. Vissa tjänster kräver en bakgrundskontroll, men många tjänster gör det verkligen inte.

Men, vi vet att utdrag ur belastningsregistret allt för ofta används på fel sätt av selektiva arbetsgivare på en delvis hård och exkluderande arbetsmarknad. Vi anser att Sollentuna kommun ska vara en förebild och kännetecknas av att vi är en inkluderande arbetsgivare som arbetar mot missbruk av användandet av registerutdrag.

Vi som förtroendevalda måste underlätta för människor så att de har en chans att komma tillbaka till eller göra entré på arbetsmarknaden även när de har sonat brott. Det är viktigt att vi inte begär utdrag ur belastningsregistret slentrianmässigt. Detta regelverk måste kompletteras med ett politiskt förankrade tillämpningsanvisningar.

I denna typ av ärenden bör politiken fatta beslut om tillämpningsregler/processen då denna måste säkerställas eftersom det ingrepp detta kan innebära är stort och vi vill säkerställa att denna känsliga hantering utförs objektivt, balanserar och av rätt kompetenser.