Etikett: arbete

  • Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare

    Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare

    Sollentunapartiet ställer sig bakom att Sollentuna kommuns nämnder och helägda bolag ska kunna kräva att vissa arbetssökande ska visa ett registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret när detta är skäligt. Vissa tjänster kräver en bakgrundskontroll, men många tjänster gör det verkligen inte. Protokollsanteckning till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-24 ärende om: “Remissvar – regler för utdrag ur […]