Fråga gällande Kommunens snö- och halkbekämpning


Fråga från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande
Kommunens snö- och halkbekämpning

Varje år kommer en vinter med snöfall, ändå känns det som att det är en överraskning för kommunen varje år. Snöfallen i år verkat tagit kommunen med överraskning och många av kommunens trottoarer, gång-och cykelvägar blev mer eller mindre ofarbara. Samtidigt var många vägar fria från snö på några timmar.

Även dagar efter snöfall är trottoarer bristfälligt snöröjda och snövallar vid övergångsställen är en vanlig syn i kommunen.

Snöröjningen av kommunens nord-sydliga gång- och cykelstråk får dock pluspoäng då detta till största delen var bra snöröjt.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Vari ligger prioritering, i praktiken, när trottoaren är oplogad och gatan bredvid är snöfri?
  • Vad har kommunen fört fram i leverantörsdialogen när det gäller brister i deras utförande?

För Sollentunapartiet

Johnny Rönnberg