Interpellation angående IT-utbildning av Sollentunas lärare


Interpellation från Janet Sibose, Sollentunapartiet till barn- och ungdomsnämndens  ordförande Maria Stockhaus, moderaterna angående IT-utbildning av Sollentunas lärare.

Förut har jag frågat dig om Skoldatatek i Sollentuna. 

Barn med behov av hjälpmedel för att kunna ta till sig information, har fått mycket hjälp av datorprogram som t ex läser upp det som står på skärmen –  talsyntes. Om jag som förälder får dessa program utskrivna av Landstinget (genom en logoped) och behöver stöd i användning av programmen vänder jag mig till Skoldatateket här i Sollentuna.

De har bra och kompetent personal som kan handleda mig genom alla finesser i de av logopeden utskrivna programmen. 

Många skolor använder idag samma datorprogram. Barn med behov av programmen har fått det bättre, men hur går det för lärarna?  Vet de hur man ändrar inställningar för att kunna läsa upp på engelska eller hur man gör så att programmen ska passa sina elevers behov?

Nej, det vet de inte kan jag tala om för dig.  Jag höll på att visa min son något i sitt talsyntes-program och då säger han ”Det är något fel på datorn i skolan, den pratar på engelska”.     ”Kan inte din lärare hjälpa dig?” frågade jag. ”Nej det finns bara två lärare som vet hur man gör” svarade han.

En kommun i Stockholm län har nyligen beslutat att varje lärare ska gå en ”kurs” hos Skol-datateket för att sedan kunna känna till hur alla dessa hjälpmedel fungerar.  Det som lärarna då får på köpet är att de förstår hur de kan planera barnens arbete så att det passar alla barn.

Mina frågor är:

  • Hur ska Barn och Ungdomsnämnden försäkra sig om att alla barn med behov av hjälpmedel för att läsa och skriva i skolan också har lärare som klarar av att hantera dessa program och kan ändra på inställningarna för att passa barnens behov? 
  • Hur mycket skulle det kosta Sollentuna kommun att utbilda samtliga lärare i Sollentuna (såväl i kommunala som fristående skolor) i användning av dessa datorprogram genom Skoldatatek?
  • Finns det möjlighet att skapa utrymme i kommande budget för att göra detta?

Janet Sibose
Sollentunapartiet