Interpellation om data i skolan


Interpellation från Sollentunapartiet till Maria Stockhaus.

Förut har jag frågat dig om Skoldatatek i Sollentuna. 

Barn med behov av hjälpmedel för att kunna ta till sig information, har fått mycket hjälp av datorprogram som, t ex läser upp det som står på skärmen –  talsyntes. Om jag som förälder får dessa program utskrivna av Landstinget (genom en logoped) och behöver stöd i användning av programmen vänder jag mig till Skoldatateket här i Sollentuna.

De har bra och kompetent personal som kan handleda mig genom alla finesser i de av logopeden utskrivna programmen.

Många skolor idag har samma datorprogram i skolan.  Barnen med behov av program har fått det bättre, men hur går det för lärarna?  Vet de hur man ändrar inställningar för att kunna läsa upp på engelska eller hur man gör så att programmen passa sina elevers behov? 

Nej, kan jag tala om för dig.  Jag höll på att visa min son något i sitt talsyntesprogram och då säger han ”det finns något fel på datorn i skolan, den pratar på engelska”.  ”Kan inte din lärare hjälpa dig?” frågade jag. ”Nej det finns bara två lärare som vet hur man gör” svarade han.

En kommun i Stockholm län har nyligen beslutat att varje lärare ska gå en ”kurs” hos Skoldatatek för att sedan känna till hur alla dessa hjälpmedel fungerar.  Det som lärarna får på köpet är att de förstår hur de kan planera barnens arbete så att det passar alla barn.

Mina frågor är:

  • Hur ska Barn och Ungdomsnämnden försäkra sig om att alla barn med behov av hjälpmedel för att läsa och skriva i skolan också har lärare som klarar av att hantera dessa program och kan ändra inställningar för att passa barnens behov?
  • Hur mycket skulle det kosta Sollentuna kommun att utbilda samtliga lärare i Sollentuna (såväl i kommunala som fristående skolor) i användning av dessa datorprogram genom Skoldatatek?
  • Finns det utrymme i kommande budget för att göra det?

Janet Sibose
Sollentunapartiet