Interpellation om Turebergs polisstation


Interpellation från Janet Sibose, Sollentunapartiet till Kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet om Turebergs polisstation.

När Polisstationen i Tureberg öppnade den 24 november 2009 skrevs det i lokaltidningen   ”Mitt i Sollentuna”: 

”(Gruppchefen Riku Lindqvist) och fyra kolleger har börjat arbeta som närpoliser på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Det innebär att antalet närpoliser i Sollentuna har     ökat från två till elva som arbetar i yttre tjänst på enbart ett par år.

– Syftet är att skapa trygghet i området och synas. Vi ska vara ett naturligt inslag i området     så att folk känner förtroende för oss och vågar prata, säger Riku Lindqvist.

Han och hans kolleger ska enbart arbeta i Tureberg och behöver inte rycka ut på larm i andra områden.”  

Längre ned i artikeln står det ” Lennart Gabrielsson (fp), kommunalråd, har genom sitt    arbete i polisstyrelsen verkat för att få ett kontor till Malmvägen, så han är nöjd. Kommunen betalar lokalhyran. – Det här är positivt. Det behövs fler poliser.”

Nu har Turebergs Polisstation varit igång i 6 månader. 

På grund av din medverkan till att få fram denna polisstation frågar jag dig:

  • På vilka sätt har Turebergs polisstation ökat tryggheten i centrala Tureberg?
  • Hur ser boende på Malmvägen på att polis är närvarande i området och bygger relationer med ungdomar?
  • Har förstörelsen minskat i området sedan Turebergs Polisstation öppnade?
  • Hur många timmar är polisstationen bemannad under en vecka?

Sollentuna den 31 maj 2010

Janet Sibose                                                                                                        

Sollentunapartiet