Väsjöalternativet bildat! Tar fram alternativa planer för Väsjön och Sportfältet


Den 7 februari bildades en ny grupp som ska arbeta för en planering av Väsjöområdet och Edsbergs sportfält som tar hänsyn till naturvärdena och alla de människor som bor och verkar i Väsjön och Edsberg samt de som nyttjar Sportfältets och Väsjöbackens alla möjligheter till idrott och rekreation.

Tillsammans representerar gruppen redan flera tusen kommuninvånare i Edsberg och runt Väsjön. Det är organisationer och enskilda som är aktiva inom naturskyddet, boendet och idrotten i området. Man kommer att föra en positiv och aktiv dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Ge konstruktiv kritik, tillhandahålla perspektiv och förslag på alternativa och bättre planlösningar – med folklig förankring.

Kommunens egen planering av Väsjöområdet kommer att fortsätta under våren och man kommer att anta en kommunikationsplan under slutet av februari speciellt för hur Sportfältet ska planeras. För att få upp en dialog med alla berörda. De två första detaljplaneetapperna, Södersätra och Kastellgården samt Väsjön mellersta ska enligt planerna antas av kommunfullmäktige våren 2011 så det är bråttom att komma igång.

Största miljögruppen sedan Rädda Järvafältet?

Väsjöalternativet ser redan ut att kunna bli den största miljögruppen i Sollentuna sedan föreningen Rädda Järvafältet. Man kommer att arrangera ett antal stormöten och andra aktiviteter för såväl alternativets medlemmar som allmänheten.

Mer information om Väsjöalternativet kommer löpande att publiceras.
Vill Du veta mera? Vill Du komma med? Har du egna förslag?
Då kan Du höra av dig till Väsjöalternativet. Väsjöalternativet har redan en egen email: vasjoalternativet@gmail.com

Du kan också ringa sammankallande som heter Micke Wiberg, honom når du bäst på hans mobil 073 – 992 33 71

Man kommer även att kunna bli informerad om gruppen på Väsjöbloggen med adress www.vasjo.se

GÅ MED DU OCKSÅ – DU BEHÖVS!