ÖPPET HUS om Väsjöstaden och Edsbergs sportfält


den 30 mars kl 17.00 – 19.00
i Edsbergs bibliotek – Kom Dit DU också!

Kommunens tjänstemän vill nu att kommunfullmäktige fattar beslut om de första detaljplanerna för Väsjöområdet. En detaljplan för Väsjön mellersta – dvs marken väster om sjön där Väsjöbackens bilparkering ligger idag och detaljplanen över Södersättra och Kastellholmen, samt om gatukostnaderna för Södersättra. Många i närområdena, dvs Edsberg m.fl. anser att projektet växt sig alldeles för stort, att finansieringen är osund och att man, framförallt tidigare,  struntat i lokalbefolkningens åsikter.

Därför inbjuder nu miljögruppen VÄSJÖALTERNATIVET till Öppet Hus i biblioteket på Edsbergs Torg. Där kan du informera Dig om och protestera mot planerna. Gatukostnadsbidragen innebär att tomtägarna i Södersättra ska tvingas betala 400 tusen kronor. Marken väster om Väsjön är förorenad av dumpat avfall och strandskyddet hotas.

Väsjöalternativet är den största miljögruppen sedan kampen för att Rädda Järvafältet. I miljögruppen finns personer och representanter från ett stort antal organisationer och       flera partier. Villaägarnas riksförbund stöder också kampen för en vettigare planering.              

Gå med i Väsjöalternativet DU OCKSÅ!  De nås på vasjoalternativet@gmail.com
Vi ses den 30 mars i Edsbergs bibliotek.

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet