Välbesökt protestmöte i Edsberg krävde att planerna på genomfartstrafik på Ribbings väg stoppas


Sollentunapartiets protestmöte den 8 juni i Edsbergs bibliotek blev mycket välbesökt. Uppåt ett 50-tal Edsbergsbor hade slutit upp för att få veta mera om och protestera mot majoritetens planer på att dra en väg rakt över sportfältet och ansluta den till Ribbings väg. Något som skulle öppna Ribbings väg för genomfartstrafik och på sikt skulle öka trafiken till cirka 14 000 fordon om dagen. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar per dygn på Sollentunavägen, något som ofta leder till köer vid rusningstrafik.

Motståndet mot att öppna Ribbings väg för genomfartstrafik är helt kompakt i Edsberg. Genomför Alliansen och de rödgröna detta förskräckliga förslag kör de över en hel stadsdelsbefolkning.

Förläng istället Bäckvägen genom skogen väster om sportfältet.

Vid protestmötet presenterade Sollentunapartiet ett alternativ till en väg över sportfältet och genom Edsberg. Förläng istället Bäckvägen genom skogen väster om sportfältet upp till Väsjön. Dra vägen öster om berget inne i skogen. Öppna också Bäckvägen ned till Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg och bygg en ny rondell där. Detta kan även förbättra trafiksäkerheten när Lidl öppnar sitt varuhus söder om denna korsning. Denna dragning är inte helt problemfri eftersom den går tämligen nära åtta villor men det finns gott om plats för ett bra bullerskydd. Men det är oerhört mycket bättre än att dra trafik genom Edsberg.

Nu finns det protestlistor mot genomfartstrafiken att fylla i och sända in.

Vi har tagit fram protestlistor där undertecknade protesterar mot planerna på att bebygga Edsbergs sportfält och att dra genomfartstrafik från Väsjön på en väg över fältet och genom Edsberg på Ribbings väg. Många tog med sig protestlistor från mötet och har börjat samla in namn i Edsberg. Skaffa Dig en egen protestlista. Du kan skriva ut en lista från vår hemsida.

Sedan sänder du in den till oss senast 30 juni eller överlämnar den till Jan Wramberg som bor på Lodvägen 2

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande