Nu börjar sommaren klinga av. Väsjön och Översiktsplanen är två av höstens viktigaste frågor.


Nu har de flesta av oss kommit tillbaka efter en skön sommarsemester. Så nu är det dags att ta tag i Väsjöplaneringen och Edsbergs sportfält igen och arbetet med kommunens översiktplan.

Nu i höst ska kommunens majoritet ta beslut om hur man ska planera Sportfältet och hur trafiken från Väsjöbyggelsen ska dras fram. Det är även dags för kommunen att presentera vad Edsbergsborna hade för synpunkter på planeringen i samband med och efter utställningen i Edsbergsbiblioteket i maj. Vad vi vet är att många Edsbergare protesterade mot planerna på ökad genomfartstrafik på Ribbings väg och mot att exploatera Edsbergs sportfält.

Däremot var många positiva till Sollentunapartiets förslag om att dra trafiken till och från Väsjöstaden genom skogen väster om sportfältet och sedan längs med Bäckvägen ned till Malla Silverstolpes väg med en ny rondell vid mötet med Danderydsvägen.

Kampen för att rädda Edsberg är långt ifrån över. Därför är det viktigt att alla fortsätter att vara aktiva och verkligen säger ifrån.

Nu i höst kommer kommunen också att presentera ett förslag till Översiktsplan för hela Sollentuna kommun. Där vill vi att Du som kommuninvånare hör av dig med synpunkter på hur Du vill att kommunen planeras.

Du når oss via vår hemsida. Här finner Du både telefon och mailadresser till oss.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande