Den 16 november tar kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för nästa år


Men det är redan klart att det är Alliansens budgetförslag som kommer att röstas igenom eftersom det har en klar majoritet i fullmäktige. Deras budget är faktiskt i huvudsak
ganska bra i år.

Sollentunapartiet vill dock göra en bra budget bättre. Vi har ett antal krav på förbättringar men främst konstaterar vi att en del av Sollentunapartiets tidigare förslag nu kommer att förverkligas avAlliansen som t ex rekreationsparken vid Edsvik, högre föreningsbidrag (tyvärr otillräcklig höjning) naturreservat i Törnskogen och Tegelhagen, åtgärder för att utveckla Helenelund m.m. . Vi tackar! Du kan läsa Sollentunapartiet budgetförslag vid Kalendariet här på sidan. Nu hoppas vi mest på att Alliansen kommer fram med ett bra inriktningsbeslut när det gäller Väsjön.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om sportfältets framtid och om hur de ska dra trafiken från Väsjön.

Den 22 november kommer Alliansen att fatta beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen av Sportfältet och om hur trafiken från Väsjön ska dras, Även om detta inte är de slutgiltiga besluten så är de viktiga och styrande för utvecklingen i Edsberg.

Därför är det är viktigt arr Du som är Edsbergsbo NU kontaktar politiker i Alliansen och säger din mening.
Det är viktigt att vi talar om att vi vill ha hela sportfältet helt grönt och bevarat för sport och rekreation och att vi inte vill ha flera tusen nya bilar rakt genom Edsberg.

NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT VI SÄGER
IFRÅN! VI VILL BEVARA SPORTFÄLTET OCH SÄGER
NEJ TILL GENOMFARTSTRAFIK PÅ RIBBINGS VÄG.