Först den 6 december kommer Alliansen att fatta beslut om sportfältets framtid och om hur de ska dra trafiken från Väsjön


Beslutet om nytt inriktningsbeslut är uppskjutet två veckor. Enligt uppgift från Tomas Ardenfors, ordförande i Plan- och exploateringsutskottet kommer Alliansen att fatta beslut om inriktningen för den fortsatta planeringen av sportfältet och om hur trafiken från Väsjön ska dras först den 6 december.

Även om detta inte är det slutgiltiga beslutet så är det viktigt och kan vara styrande för utvecklingen i Edsberg.

Men det är viktigt att Du som är Edsbergsbo redan NU kontaktar politiker i Alliansen och säger din mening. Det är viktigt att vi talar om att vi vill ha hela sportfältet helt grönt och bevarat för sport och rekreation och att vi inte vill ha flera tusen nya bilar rakt genom Edsberg.

Sänd gärna ett tidigt julkort till Alliansens politiker med ditt krav på att sportfältet ska bevaras orört och planerna på genomfartstrafik stoppas.

Blir det ett dåligt beslut kommer Sollentunapartiet att starta en stor namninsamling i Edsberg med sikte på en eventuellt folkomröstning.

NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT VI SÄGER IFRÅN!

VI VILL BEVARA SPORTFÄLTET OCH SÄGER NEJ TILL GENOMFARTSTRAFIK PÅ RIBBINGS VÄG.