Majoritetens inriktningsbeslut för Edsbergs sportfält är en urusel halvmesyr som drar upp tät genomfartstrafik i Edsberg


Men Sollentunapartiet har INTE givit upp! Tvärtom!
Detta är bara början.

Samtliga partier i Sollentuna – utom Sollentunapartiet – har enats om ett inriktningsbeslut för Edsbergs Sportfält som innebär att den västra halvan av fältet exploateras med radhus, flerfamiljshus och en genomfartsled till Edsberg – RIBBINGSLEDEN.

De andra partiernas kompromiss är att lämna den östra halvan av fältet grön för ”spontanidrott”. Men då har de lyssnat dåligt på opinionen i Edsberg. En oerhört stor majoritet av Edsbergsborna vill ha HELA sportfältet bevarat och säger nej till Ribbingsleden – en bullerskapande genomfartsled rakt genom Edsbergs hjärta.

Detta förslag kan inte Sollentunapartiet acceptera. Dels därför att sportfältet är en enhetsmiljö och ett smultronställe som ska lämnas hel grönt utan hus och trafik.

Dels därför att inriktningsbeslutet öppnar upp för en kommande Ribbingled rakt genom Edsbergs hjärta.

Sollentunapartiet arbetar vidare för att rädda hela sportfältet och för att stoppa Ribbingsleden.

Minns att vi i Sollentunapartiet räddade Järvafältet från försäljnig och exploatering och då var Järvafältet faktiskt redan så gott som sält.

Vi startar NU en av våra största miljökampanjer för att stoppa planerna helt. Vi förbereder en folkomröstning i frågan och andra effektiva aktioner.

Hör av Dig! Kom med Du också i vår miljökamp!

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande